Wat is histamine intolerantie ofwel HIT?

Histaminose of histamine intolerantie zijn de algemene benamingen voor een teveel aan histamine in het lichaam (lokaal of systemisch).
Het verstoort je welzijn en de lichamelijke/mentale functies.
Anders dan bij een allergie zijn er geen antilichamen betrokken bij histamine intolerantie.
Dat is ook de reden dat je bij een allergietest een negatieve uitslag hebt ondanks je klachten.

HIT

Oorzaken

Er zijn verschillende oorzaken van histamine intolerantie, hierdoor is het soms moeilijk te achterhalen wat de oorzaak is bij iemand.
Het is vaak een combinatie van factoren, doordat de ene verstoring de andere in de hand werkt.
Histamine intolerantie is niet een op zichzelf staande klacht, er is altijd een onderliggend probleem in het systeem of een orgaan waardoor het hele lichaam betrokken kan worden bij de histamineproblemen. Het lichaam is een geheel, werkt er één onderdeel van het lichaam niet goed, dan moet een ander onderdeel dit opvangen; totdat deze het niet meer aan kan en er meerdere onderdelen aangetast zijn.
Zo kan een maagprobleem leiden tot een darmprobleem en een schildklierprobleem tot een psychisch probleem. Vaak zie je dat bij mensen met ernstige gezondheidsklachten waarbij histamine klachten  zijn ontstaan, veel organen betrokken zijn bij het onderliggende probleem.
Door de oorzaak te achterhalen kan er stap voor stap begonnen worden met herstel.
Dit heeft tijd nodig. Je bent niet in drie maanden klaar. Je lichaam heeft tenslotte ook niet al die klachten in drie maanden opgebouwd.
Een jaar of langer is realistischer.

Mestcellen

Histamine bevind zich in je lichaam in mestcellen. De mestcellen bevinden zich in weefsels die in contact staan met de buitenwereld: je neus, je mond, je maag, je darmen, je huid, je longen. Als er teveel histamine in je lichaam is, ontstaat er een constante alarmfase: de mestcellen laten dan bij het minste geringste histamine vrij om indringers buiten de deur te houden. Ook als die indringers helemaal geen indringers zijn. Gifstoffen zijn bijvoorbeeld indringers maar een eiwit van een gekookt ei is niet gevaarlijk voor het lichaam. En toch is er alarm. Voor niets. De histamine-reactie is altijd een reactie op eiwitten, zowel dierlijk als plantaardig.

DAO

Histamine is een belangrijke stof die bij gezonde personen wordt  afgebroken door het enzym diamine oxidase (DAO). Bij personen met een lage DAO activiteit wordt histamine niet gemetaboliseerd waardoor er een teveel in het lichaam achterblijft, dit geeft verschillende klachten. DAO is het belangrijkste enzym voor de afbraak van histamine, het tweede enzym wat histamine afbreekt is Histamine-N-methyltransferase (HNMT). Een teveel aan histamine lokt tal van klachten uit, zoals bijvoorbeeld rhinitis, hoofdpijn, maag- en darmklachten, hartkloppingen, netelroos en jeuk, maar ook tal van psychische klachten waarbij angst het meest voorkomt.

Huidklachten

 • flushing (gevoel van warmte en roodheid van de huid)
 • netelroos (jeukende uitslag op de huid)
 • rode jeukende zwellingen op de huid
 • oedeem (vochtophoping in de huid)
 • huiduitslag
 • melasma

Lichamelijke klachten

 • hartkloppingen (onregelmatige hartslag)
 • tachycardie
 • diarree 
 • darmkrampen 
 • lage bloeddruk
 • benauwdheid
 • winderigheid
 • hoofdpijn
 • loopneus
 • niezen
 • jeuk

Psychische klachten

 • depressie
 • angsten
 • verslavingen
 • mistig hoofd
 • concentratieproblemen