Categorie: Toxinen

image_pdfimage_print

Is MCAS een bindweefselziekte?

Zijn we vanbinnen niet gewoon vervuilde slappe gelatine puddingen en kunnen we godzijdank nog door het leven door dat fijne skelet die onze massa meesleept? (Zie je het voor je?)

Zijn we slap door alle gifstoffen in ons maatschappij en biologische toxinen?
Waarom slaat je lichaam bij het minste geringste op hol en voel je je zo slap als een vaatdoek?

In dit artikel hoop ik al je vragen te beantwoorden, met weer verrassende uitkomsten, of misschien juist niet verrassend, maar heel logisch.

 

Wat is bindweefsel?

Bindweefsel zit in heel je lichaam, overal, het bindt letterlijk alles aan elkaar. Het is zeg maar de steiger van je weefsels, het houdt de organen op hun plek en verbindt het vasculaire systeem, spieren, gewrichten en het zenuwstelsel. Het zit in de botten, huid, pezen en gewrichtsbanden, het lymfatisch en het vasculaire systeem. Zonder bindweefsel is er geen structuur en ben je een slappe gelatine pudding.

Bindweefsel heeft nog een functie, het is belangrijk voor de stofwisseling, het metabolisme.
Overal in het bindweefsel zijn meerdere regenererende en immuuncellen: Mestcellen, macrofagen, eosinofielen en plasmacellen. Zij zijn verantwoordelijk voor de ontstekings- immuun respons op gevaar van buiten of antigenen. Het helpt het afval van cellen op te ruimen terwijl essentiële voedingsstoffen en zuurstof aanlevert.
Onthoud dit. Dit is essentieel voor MCAS.

Zonder bindweefsel kun je niet overleven of überhaupt leven. Dus je kunt je voorstellen wat het betekent als je bindweefsel slap is en niet goed werkt.

 

Waar bestaat bindweefsel uit?

De belangrijkste stoffen zijn vezels, dit zijn collageen en elastine. Daarnaast is er het extracellulaire matrix (ECM) of wel de steiger, dit is de grondstof.
Collageen en elastine spelen een sleutelrol in het reguleren van celfuncties.

Collageen is het meest voorkomende proteïne in het lichaam. Het zit in je huid, spieren, pezen en gewrichtsbanden, botten en bloedvaten. Het zorgt voor stevigheid, het is een lijm. Collageen is verbonden met het extracellulaire matrix door plakkende proteïnen als fibronectine en glycoproteïnen.
Elastine zijn de flexibele vezels, ze zijn ongeveer 1000 keer meer flexibel dan collageen. Die flexibiliteit geeft weefsel veerkracht, buigzaamheid en terugslag.  Druk maar eens met je vinger op je huid.

Het extracellulaire matrix is een complex multi-dimensionaal netwerk, hier ‘wonen’ onze cellen. Ze groeien hier, leven en migreren.

Die extracellulaire matrix is absoluut noodzakelijk wil de cel kunnen overleven, voedingsstoffen uit kunnen wisselen, regenereren en helen. Overal waar bindweefsel is, is een extra cellulaire matrix.

Er zijn hierin ook veel andere proteïnen, groeifactoren, biochemische stoffen en macromoleculen. De samenstelling hiervan verschilt per lichaamssysteem. Zo bestaat het primaire extracellulaire matrix van de hersenen voornamelijk uit hyaluronzuur.

De extracellulaire matrix is dynamisch en voortdurend in aanbouw. Het bouwt aan de steigers van weefsels (met groeifactoren als VEGF, epidermale groeifactoren en fibroblasten) of het breekt steigers af (met MMP’s, Matrix Metalloproteinase en andere proteases). Dit is allemaal afhankelijk van de fysiologische conditie van het lichaam. Alle veranderingen in de ECM zullen de functie van organen en weefsels beïnvloeden.

Aandoeningen van het bindweefsel

Er bestaan meer dan 200 soorten bindweefselziekten. En anno 2022 weet men nog steeds niet wat de oorzaak ervan is. Wat ik persoonlijk dubieus vind. Want een tekort aan voedingsstoffen, pathogene organismen en gifstoffen in het lijkt me een aanwijsbare mogelijkheid.

Gedifferentieerde en niet-gedifferentieerde bindweefselziekten

Hier bespreek ik de niet-gedifferentieerde ofwel UCTD omdat hier nog veel onduidelijkheid over is. De symptomen bij UCTD komen deels overeen met MCAS, maar ook met SVID (Small Vessel Inflammatory Disease, vasculitis) en Vector-Borne Disease (ziekte ontstaan door pathogenen). Bij MCAS zijn er heel vaak pathogenen en SVID wordt behandeld met mestcelstabilisatoren of antihistaminica omdat mestceldegranulatie voor lekke vaatwanden, infiltratie van leukocyten veroorzaakt. Aldus onderzoek in 2021.

UCTD

Undifferentiated connective tissue disease (UCTD) is een auto immuunziekte dat ieder lichaamssysteem kan aantasten. CTD (connective tissue disease, ofwel bindweefsel ziekte) wordt geclassificeerd als niet gedifferentieerd als de signalen en symptomen overeenkomen met CTD, maar die niet voldoet aan alle diagnostische criteria voor een van de CTD ziekten als bijvoorbeeld reumatoïde artritis, sclerodermie of lupus).
De symptomen van UCTD kunnen variëren, maar de meest voorkomende zijn artritis, gewrichtspijn, koorts en Raynaud fenomeen (verminderde bloeddoorstroming) en symptomen van de slijmvlies membranen en huid, zoals droge ogen en mond, mondzweren en sensitiviteit voor zonlicht (fotosensitiviteit) en haaruitval. Ook kunnen er klachten zijn in de longen, hart, spieren en zenuwstelsel.

De medische behandeling is gericht op het verminderen van de symptomen, maar is helaas niet gericht op het behandelen van het proces dat de symptomen veroorzaakt, omdat er geen gevonden kon worden. Men denkt dat een genetische oorzaak kan zijn of dat de ziekte ontstaat door milieufactoren of een combinatie van beide.

Het Ehlers-Danlos Syndroom is een goed voorbeeld van een genetische oorzaak. Veel mensen met migraine hebben Ehlers-Danlos in een lichte vorm. Heel veel mensen met Ehlers-Danlos hebben MCAS.

 

Milieu oorzaken zijn heel breed:

 • voedingsstoffen tekorten
 • blootstelling aan giftige chemicaliën
 • blootstelling aan UV licht
 • biotoxinen infectie (zoals bartonella, mycoplasma, de ziekte van Lyme, virussen, parasieten en schimmels)

Dit zijn ook allemaal onderliggende oorzaken van MCAS.

 

Als MCAS ontstaat door milieu oorzaken en er daardoor UCTD ontstaat dan is het behandelen van deze oorzaken essentieel en daarnaast het verbeteren van het bindweefsel.

In het artikel Is thiamine de missende vitamine bij MCAS? Ga ik uitgebreid in op de noodzaak van het op peil brengen van thiamine. Ook gezond bindweefsel is afhankelijk van voldoende thiamine. Dr .Derrick Lonsdale van Hormones Matter legt de noodzaak voor thiamine voor goede collageenproductie uit: Voor de productie van collageen heeft het lichaam heel veel thiamine en magnesium nodig, omdat zij beiden componenten zijn van de energie productie. Ehlers Danlos is een bindweefselziekte wat onder dysautonomie valt. Dysautonomie is een voorbeeld van energietekort in het onderste deel van de hersenen en ook het zenuwstelsel.
Thiamine en magnesium zijn natuurlijk niet de enige stimulanten voor energie synthese, je hebt ook het vitamine B-complex nodig en een multivitamine. Het is een geheel ander perspectief op de oorzaak en behandeling van ziekte.

Zoals in het thiamine artikel te lezen valt, zorgt thiamine voor zuurstof en daarmee energie en zorgt een thiamine tekort voor heel veel cofactoren van MCAS.
Is MCAS dan een bindweefselziekte, of eenvoudigweg een tekort aan thiamine?

Waarom zorgt bindweefselziekte voor MCAS?

In ieder bindweefsel van ons lichaam bevinden zich mestcellen, deze beschermen ons tegen giftige stoffen en infecties. De mestcellen kunnen met elkaar communiceren met behulp van het centrale en perifere zenuwstelsel in het bindweefsel. Iedere zenuw is omringd met meerdere lagen bindweefsel. De buitenste laag is het epineurium. Hierin bevinden zich axonen en dendrieten, deze zijn ook omringt met een ander type bindweefsel: endoneurium. Onze zenuwcellen communiceren via de axonen en dendrieten met andere cellen. In deze omgeving liggen ook de mestcellen, mestcellen die mogelijk niet goed functioneren: zoals bij MCAS.

Als er biotoxinen (Lyme, Bartonella, schimmels, parasieten, virussen) in het lichaam komen kunnen deze de microgliale cellen infecteren. Deze cellen helpen het centraal zenuwstelsel bij de immuunrespons door afval en dode of beschadigde neuronen uit de cellen op te ruimen. Van biotoxinen is bekend dat ze MMP (enzymen die collageen afbreken) gebruiken, als deze toxinen de microgliale cellen infiltreren betekent dit dat het afval niet afgevoerd kan worden en het collageen afgebroken wordt. Dit zorgt voor schade aan de zenuwschede waardoor klachten kunnen lijken op ziekten als MS en een aantal neurologische klachten.
(meningitis, ijspriem hoofdpijn/migraine, fotofobie, tinnitus, slapeloosheid, visuele verstoringen, troebel zicht, depressie, psychiatrische ziekten, psychiatrische vermoeidheid, perifere migrerende neuropathie, coordiatie verlies, algehele slapte, pijnsyndromen, spiertrekkingen en geïsoleerde tremoren en meer!)
De Multiple Sclerose Society erkent Lyme als oorzaak van MS.

Bij het mestcelactivatie syndroom (MCAS) reageren deze mestcellen te snel en te veel als gevolg van al die toxinen in de cellen. Er wordt dan door middel van mestceldegranulatie veel histamine vrijgelaten. Je immuunsysteem valt dan je eigen lichaam aan, hierdoor ontstaan auto-inflammatoire processen en bepaalde auto-immuunziekten.

Wat is mestcel degranulatie: in de mestcel zijn chemische stoffen als pakketjes opgeslagen dit noemt men granulen (korrels). Als deze granulen/pakketjes uit elkaar vallen heet dit degranulatie. Degranulatie gebeurt zodra de granulen door de celwand van de mestcel dringen. Dit gebeurt als reactie van de mestcellen zodra ze met een giftige stof of infectie in aanraking komen en is een normale reactie waardoor de ingepakte stoffen vrijkomen en hun werk kunnen doen. Eén van deze stoffen is histamine, andere stoffen die ook vrijkomen zijn de ontstekingsstoffen cytokinen en interleukines. De taak van histamine is om lokaal andere cellen te versterken, de histamine vergroot de bloedvaten en maakt ze doorlaatbaar zodat de andere cellen makkelijker naar een lokale infectie kunnen om de infectie te bestrijden. Ook zorgt histamine voor ontsteking zodat op korte termijn een probleem op gelost kan worden. Als een ontsteking langer duurt kan je lichaam niet werken zoals het zou moeten werken. Langdurige ontstekingen kunnen onder andere ontstaan door een mestcel verstoring, zoals MCAS en mastocytose. Ook bij histamine intolerantie is je lichaam in een hogere staat van ontsteking doordat er histamine uit mestcellen wordt vrijgelaten en niet goed kan worden afgebroken.

Een goed bindweefsel is stevig heeft normaal reagerende mestcellen, slecht bindweefsel is verslapt, zie het als een gelatinepudding met vruchtjes waar te weinig gelatine in zit. Als er te weinig gelatine in de pudding blijven de vruchtjes niet op hun plek zitten: er is beweging in de pudding.
De vruchtjes zijn de mestcellen, deze zullen door de beweging in het bindweefsel openspringen en histamine en ontstekingsstoffen vrijlaten..

Darmklachten door slap bindweefsel

Bij histamine intolerantie zijn vaak de darmen de oorzaak, dit is niet alleen doordat er te weinig voedingsstoffen zijn om het enzym DAO (diamine oxidase) te produceren én te activeren, maar ook door slap bindweefsel. Als het bindweefsel niet stevig is hebben de spieren moeite met samentrekken, zo kunnen je darmen moeite hebben met het voortstuwen van voeding en afval en kun je last krijgen van obstipatie, maar ook diarree kan ontstaan doordat rottende voedingsresten te lang in de darm blijven waardoor ongezonde bacteriën zich kunnen vermeerderen en darmklachten ontstaan als buikpijn en winderigheid.

Verzwakt bindweefsel kan ook een lekke darm veroorzaken, doordat de darmwand wordt aangetast.

De darmwand bestaat uit 3 lagen:

De binnenste laag, waar de voeding en het afval passeert is het slijmvlies, deze laag is sterk geplooid en bedekt met microvilli, dit zijn microscopisch kleine haartjes die voedingsstoffen opnemen. In deze laag liggen ook de kleine klieren die darmsappen produceren, waaronder DAO.
De middelste laag is het bindweefsel, deze zorgt voor de stevigheid van de darmwand. Hier bevinden zich ook de mestcellen.
De buitenste laag is een dubbele spierlaag die ervoor zorgt dat de voedsel door de darm beweegt. De spieren trekken samen en ontspannen, hierdoor wordt de voedselbrij steeds een stukje vooruit geduwd.
Is het bindweefsel in je darm te slap, dan zorgen de mestcellen voor vrijlating van histamine en ontstekingsstoffen, hierdoor wordt het slijmvlies van de darmwand aangetast en verschrompelen de microvilli. De darmwand wordt vlakker en er ontstaan openingen waardoor afval en gifstof moleculen door het verslapte bindweefsel van darmwand kunnen dringen. Dit is een lekke darm.

 

Soepel maar stevig bindweefsel

Het bindweefsel is als het ware een sluis die voedings en afval/gifstoffen doorlaat. Is het bindweefsel te slap dan kan het bindweefsel de afvalstoffen niet goed afvoeren, de cellen in het bindweefsel raken vol met afval en gif en er kunnen geen nieuwe voedingsstoffen opgenomen worden. Zo heb je niet alleen een lekke darm, maar ook een tekort aan voedingsstoffen.
Voor het afvoeren van de afval en gifstoffen en het doorvoeren van voedingsstoffen moet het bindweefsel soepel zijn. Bindweefsel bestaat grotendeels uit vocht en collageen. Collageen is soepel maar rekt niet, het zorgt voor stevigheid. Daarnaast bevat bindweefsel ook elastische vezels, deze zorgen voor de soepelheid. De soepelheid verschilt per locatie in je lichaam, het ene deel is vrij taai, het andere deel heel soepel.
Je wilt dus stevig maar soepel bindweefsel, niet alleen om mcas en histamine intolerantie te verminderen maar ook ontstekingsziekten en auto-immuunziekten. Het is geen toeval dat deze aandoeningen vaak samen voorkomen.

Hoe maak je stevig en soepel bindweefsel?

Beweeg

Beweging houd het bindweefsel soepel waardoor afval- en gifstoffen afgevoerd kunnen worden en voedingsstoffen opgenomen. Beweeg iedere dag minstens een half uur, al is het maar een blokje om wandelen, maar beweeg.

Massage

Je kunt een bindweefselmassage doen door je lichaam licht te masseren. Doe vooral geen diepe massage want als je bindweefsel verslapt is komen de mestcellen in beweging en zullen ze histamine vrijlaten.

 

Enzymen

Zorg voor voldoende enzymen, deze zorgen voor transport van de afval en gifstoffen en voor transport van de voedingsstoffen naar de lymfevaten, bloed en uiteindelijk naar de lever. Enzymen worden in je speeksel, alvleesklier en lever geproduceerd. Voor je speeksel enzymen heb je een alkalische omgeving nodig, voor de alvleesklier en lever een zure omgeving (maagzuur). Heb je te weinig maagzuur dan produceren de alvleesklier en lever te weinig enzymen. Je kunt ook enzymen via de voeding binnenkrijgen, de meeste enzymen zitten in rauwe voeding. Enzymen zijn aminozuren gekoppeld aan vitaminen of mineralen en dierlijke producten bevatten meer eiwitten dan plantaardige producten en bevatten dus ook meer enzymen. Als het je niet lukt om je lichaam van voldoende enzymen te voorzien, kun je een supplement nemen met spijsverteringsenzymen, ik adviseer om een supplement te nemen waar ook DPP-IV enzymen in zitten. Er zijn daarnaast nog stofwisselingsenzymen en voedingsenzymen.

 

Ontgiften

Het is verstandig om je lichaam te ontgiften zodat het bindweefsel opgeruimd wordt van afvalstoffen, de lever schoon wordt en het lymfevocht alle stoffen goed kan vervoeren. Doe dit onder begeleiding, want als je lichaam zwaar vervuild is kun je je lichaam te zwaar belasten met een strenge detox en kun je dus ook zware ontgiftingsverschijnselen krijgen.

 

Bouillon

Heb je alleen ontstekingen of een auto-immuunziekte dan kun je het beste een bouillon maken getrokken van botten, en dan het liefst visgraten omdat deze minder schadelijke stoffen bevatten. (antibiotica, groeihormoon, e.a.)
Heb je MCAS of histamine intolerantie, dan is de lang getrokken bottenbouillon een probleem, deze bouillon bevat veel histamine en veroorzaakt vaak een reactie. Wat je kunt proberen is eerst te beginnen met een bouillon van vlees getrokken en dan niet langer dan een uur trekken. Je drinkt dan veel van deze bouillon die gevuld is met groenten.
Als de darmwand herstelt is kun je overstappen op bottenbouillon. Het kan zijn dit hier enkele maanden overheen gaan.

Collageen

De reden dat bottenbouillon zo helend werkt is dat er veel collageen in zit. Collageen is de stof die zorgt voor elasticiteit en stevigheid. (Gelatine is collageen wat verhit is geweest.). Je bindweefsel bestaat grotendeels uit collageen. Als je geen bottenbouillon kunt of wilt gebruiken (bijvoorbeeld omdat je vegetarisch eet), kun je collageen in poedervorm nemen.
Great Lakes is een goed merk en is gemaakt van botten van grasgevoerde koeien.
Ergomax is ook een goed merk, deze poeder is gemaakt van kabeljauw graat.
De kabeljauw versie wordt het best opgenomen en zal je bindweefsel sneller herstellen, maar omdat deze dus van kabeljauw gemaakt is zijn er ook mensen die er op reageren ondanks dat het een hydrolysaat poeder is. Lees hieronder waarom de hydrolysaat vorm belangrijk is.

De minste kans op reactie is bij Great Lakes gehydrolyseerd rundercollageen poeder. Er zijn maar heel weinig mensen die slecht reageren op collageen poeder, dit komt omdat je mestcellen reageren op eiwitten in voeding, eiwitten bestaan uit aminozuren of als er een heel hoge oxalaat belasting is.
Nu bestaat collageen ook uit aminozuren maar collageen poeder is gehydrolyseerd, dit betekent dat de aminozuren van elkaar los zijn gemaakt. De mestcellen zien de poeder niet als eiwit, maar als losse aminozuren, hierdoor zal het niet reageren.
Is er veel oxalaat stapeling dan kan je lichaam reageren op hydroxyproline als er een vitamine B6 tekort is.. Dan kun je beter glycine als supplement gebruiken. Een vitamine B6 tekort kan ontstaan door een tekort aan vitamine B1, ofwel thiamine. Er komt dan wel genoeg B6 binnen, maar kan niet worden gebruikt omdat thiamine essentieel is voor het gebruiken van de andere B-vitaminen.
Is het glutamaat gehalte verhoogd, dan kun je reageren op het hoge glutamaat in collageenpoeder.

 

Vegetarisch of Vegan Collageen

Eet je vegetarisch of veganistisch dan is het belangrijk om te weten dat collageenpoeder gemaakt is van botten van grasgevoerde koeien, varkens of van visgraten. Er is geen plantaardige vorm van collageen die je lichaam op kan nemen. Het beste wat je kunt doen is te zorgen dat je lichaam voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt om sterk bindweefsel te kunnen maken. Dit is een langere weg dan direct collageen poeder in te nemen, maar het kan wel.

Let op de volgende voedingsstoffen:
Aminozuren: proline, lysine en arginine.
Vitaminen: A, B2 en C.
Mineralen: koper, zink, mangaan, magnesium en zwavel.
Flavonoïde Anthocyanine (rood gekleurde groenten en fruit).
Kijk voor een uitgebreide uitleg over vegetarisch/vegan eten op deze website.

Ondersteunende voedingsstoffen voor bindweefsel

De vloeistof waarin de collageenvezels zich bevinden bevat belangrijke stoffen die zorgen voor het herstel van de collageen en het lichaamswater. Ze zorgen o.a.voor het vasthouden van water en opbouw van kraakbeen.

 

Thiamine / Vitamine B1

In dit artikel kun je lezen waarom thiamine zo belangrijk is. In het kort zal ik het hier uitleggen: thiamine is de ontstekingsvonk, zonder deze vonk werken andere B-vitaminen niet. Als er een tekort is aan B-vitaminen ontstaan er allerhande problemen in het lichaam. Een thiamine tekort wordt in verband gebracht met zo goed als alle comorbiditeiten van MCAS, waaronder slap bindweefsel.
Op de website Ehlers Danlos Perspectives vond ik een onderzoek uit 2020 waarbij gekeken werd of een hoge dosis thiamine helpt bij de neurologische klachten bij Ehlers-Danlos, fibromyalgie en ME/CVS. 55 patiënten met het prikkelbare darm syndroom kregen een hoge dosering. 66,5 % had grote verbetering, 5,5% wat minder groot, 14,5% geen verbetering, 5,5% voelde zich slechter (waarom dat zo kan zijn lees je in dit artikel). De meeste positieve verbeteringen waren minder vermoeidheid, hersenmist en malaise.

Glucosamine

Glucosamine Is de voorloperstof van hyaluronzuur, glycolipiden, glycosaminoglycanen, proteoglycanen en glycoproteïnen. Deze stoffen zijn essentieel voor een gezond bindweefsel, maar ook voor gezonde kraakbeen, pezen en ligamenten. Kies een glucosamine gemaakt van maïs, niet van schaaldieren, in verband met een eventuele allergische reactie. De vorm die uit schaaldieren wordt verkregen, N-Acetyl-D-Glucosamine, wordt wel beter opgenomen.

 

Chondroïtine

Chondroïtine (als chondroïtinesulfaat) is een bestanddeel van glycosaminoglycanen. Het werkt ontstekingsremmend en versterkt de werking van glucosamine. Als je de twee supplementen samen neemt zorg dan dat je twee keer zoveel glucosamine neemt als chondroitine. 2:1

 

Zwavel/ MSM

Zwavel is de belangrijkste stof voor de aanmaak van collageen, zonder zwavel: geen collageen. Als je ouder wordt daalt de hoeveelheid zwavel in je lichaam. Het is dan verstandig om dit te supplementeren als je mestcellen overactief zijn of als je lichaam ontstekingsgevoelig is door een hoog histamine gehalte. Zwavel werkt namelijk ontstekingsremmend en stimuleert de lever om gal af te scheiden, daarnaast verbetert het de cel doorlaatbaarheid waardoor glucosamine beter opgenomen kan worden.
In ons lichaam en in voeding vind je zwavel in de vorm van MethylSulfonylMethaan (MSM). Het is verstandig om veel voeding met MSM te eten, ik adviseer dan ook altijd veel kool en eidooiers te eten. Eidooier bevat cysteine wat een van de beste bronnen van MSM is. Prei, ui en knoflook bevatten ook zwavel en rundvlees. Daarnaast kun je eventueel een supplement met MSM nemen, de poedervorm vind ik zelf het fijnst.

 

Vitamine C

Voor de aanmaak van collageen is vitamine C essentieel, het ondersteunt de enzymen die zorgen voor de stabiliteit van collageen.

 

Mangaan

Mangaan is nodig voor de synthese van proteoglycanen, het zorgt ook dat vitamine C goed werkt. Als je veel calcium, ijzer of zink inneemt, verlaagt dit de mangaan. Mangaan zelf verlaagt koper en koper verlaagt histamine. Let hier dus goed op de verhoudingen.

 

Silicium

Silicium is onderdeel van het bindweefsel en het helpt het enzym proli hydroxylase voor de collageensynthese.
Gebruik organische silicium, dit wordt het best opgenomen.

 

Bronnen:

https://www.battlingbartonellosis.com/post/bartonella-and-connective-tissue-disorders
https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/atvbaha.121.315900

https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/12342/undifferentiated-connective-tissue-disease
https://www.edsperspectives.com/high-dose-thiamine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Matrixmetalloprotease
https://www.battlingbartonellosis.com/post/neurologic-manifestations

Je amygdala/immuunsysteem resetten

Veel mensen met MCAS zijn ook gevoelig voor chemische stoffen en geuren. Hier is een naam voor: MCS, multiple chemical sensitivities. Het kan zijn dat je denkt dat je MCAS hebt, maar in feite alleen reageert op de chemische stoffen en niet op voeding, warmte/koude, inspanning. Je hebt dan waarschijnlijk alleen MCS. (Dat is al erg genoeg…) Bij MCS ben je overladen met toxinen en reageert je immuunsysteem op de chemische stoffen en geuren. Er is sprake van een neurologische reactie als gevolg van je immuunsysteem die overreactief is. Naast MCS is er ook een overgevoeligheid voor elektrisch magnetische velden en wifi/mobiel netwerk straling: EHS. Ook hier speelt de neurologische reactie een rol.

Die overreactie ontstaat door de amygdala, een klein orgaan in de hersenen, een onderdeel van het limbisch systeem.

Wil je je klachten verminderen, los van een dieet en supplementen, dan kun je de amygdala trainen en resetten. Ik zie het als een heel welkome aanvulling op de behandelingen die ik geef.

Hoe werkt het trainen van de amygdala?

De amygdala is het deel van de hersenen wat actief is in een extreem stressvolle of traumatische gebeurtenis. Dit kan ook een fysieke gebeurtenis zijn. 

 

Ashok Gupta ontwikkelde  het Gupta programma waarmee je de amygdala reset. Ashok ontwikkelde het programma, waarbij hij ook met NLP werkt, in eerste instantie voor zichzelf, hij had ME/CVS. Het is een succesvol programma, mits het goed wordt uitgevoerd. 

 

Hij legt uit dat als je een traumatische gebeurtenis meemaakt en je bij die gebeurtenis wordt blootgesteld aan een gifstof, de amygdala dit opslaat als horende bij het trauma. 

 

Iedere keer als je opnieuw aan deze gifstof wordt blootgesteld, ziet de amygdala dit als trauma en daar reageert je immuunsysteem op .

Dit is een heel verkorte en vereenvoudigde uitleg wat er gebeurt, meer informatie kun je vinden op de website van het Gupta programma.

 

Heb je MCS of EHS, dan is het aan te bevelen om te onderzoeken op welke stoffen je precies reageert en welk trauma dit veroorzaakt zou kunnen hebben. 

Daarnaast is het mogelijk dat je een zware metalen belasting hebt. Daar kun je bij mij mee aan de slag.

 

Als je immuunsysteem overactief is en het sympathisch zenuwstelsel over een lange periode overgestimuleerd wordt (dit kan maanden tot jaren zijn), kan dit naast je bestaande klachten nog meer ziekten en gezondheidsproblemen geven waardoor je immuunsysteem niet meer zo effectief  werkt

De amygdala stimuleert de hersenen te veel, je krijgt steeds meer reacties en daardoor weer negatieve gedachten en gevoelens over die reacties. 

Je zit gevangen in een vicieuze cirkel. 

 

De thalamus vergroot de binnenkomende geuren en smaken, en men denkt nu, volgens de laatste ontwikkelingen in de neurowetenschappen, dat  ons reukzintuig hét zintuig is dat het limbisch systeem stimuleert. 

Deze conditionering van de amygdala zorgt ervoor dat het hele circuit voortaan op dezelfde manier zal reageren, het wordt een chronisch reactie. De hersenen reageren nu voortdurend overmatig op elke chemische stof of geur die doet denken aan de oorspronkelijke sensibiliserende chemische stof. Bovendien kunnen de hersenen zelfs nog verder generaliseren en beginnen te reageren op andere zeer verschillende chemicaliën, als ze signalen van andere delen van de hersenen beginnen te krijgen dat dit een geschikte reactie is.

 

MCS, maar ook schimmelziekte en EHS kunnen een geconditioneerde reactie van de hersenen op een chemische stof of elektrisch veld zijn. De hersenen denken dat er gevaar is.  Men denkt soms dat de hersenen zelf deze overreactie veroorzaakt, maar dat is niet zo, het is een fysiologisch probleem in de amygdala en geen psychisch probleem.

 

Je kunt zelf een begin maken met je amygdala te leren anders te reageren.  Wil je het echt goed aanpakken en begeleid worden, volg dan het Gupta programma. 

 

De onderstaande lijst zorgt voor rust in je amygdala. Maak dit je topprioriteit, stop hier zoveel mogelijk tijd in. Doe het niet naast je drukke leven, maar maak het een onderdeel waar je elke dag bewust tijd in stopt. Dit gaat je echt helpen.

Geniet van jezelf en anderen

 • Zorg dat je iemand hebt waar je jezelf bij kunt ontladen, een professionele coach of vriend. 
 • Laat verdriet of boosheid vrij, vergeef anderen die jou iets hebben aangedaan.
 • Verwijder jezelf, of heel jezelf van moeilijke relaties
 • Ga naar yoga, qigong, tai chi en meditatie
 • Vind iets wat je leuk vindt om te doen en doe dit dagelijks
 • Heb plezier, heb lol
 • Go slow, unplug, doe dingen alleen voor de lol, doe een dutje. 
 • Maak een sport van “missing out”. 
 • Je hoeft niet overal bij te zijn en alles te beleven. 
 • Zorg in plaats daarvan voor het plezieren van je eigen ziel.
 • Probeer eens één avond per week zonder beeldscherm door te brengen. 
 • Ga wandelen, zingen, dansen, lezen. Dan ben je al een heel eind. 
 • Probeer hier een gewoonte van te maken.

Geniet van bewegen

Stressbeheersing is het beste wat je kunt doen, op de tweede plaats komt hierna: Bewegen!

 

Wat doet beweging voor je?

 • Het versterkt je immuunsysteem en je tolerantiegehalte.
 • Het zorgt ervoor dat het lymfevloeistof goed door de lymfeklieren circuleert. De lymfesysteem circuleert immuuncellen en zorgt ervoor dat afvalstoffen uit het lichaam afgevoerd worden.
 • Je zuurstofgehalte in je lichaam wordt hoger. Hierdoor wordt in je bloedbaan zuurstof beter vervoerd, maar ook voedingsstoffen en immuuncellen. Voldoende zuurstof in je hersenen voorkomt ontstekingen in je hersenen.
 • Door beweging kun je beter ontgiften.
 • Beweging stimuleert de thymusklier en verhoogt het herstel van de celwanden in de darmen.
 • Regelmatig bewegen verlaagt ontstekingen in je lichaam en hersenen.

 

Heb je ook het mestcelactivatie syndroom, zorg dan dat je je hartslag niet te hoog wordt. Doe rustige sporten, zodat je niet oververhit raakt. 

Dit zijn de beste dingen die je kunt doen om de symptomen van je MCS en EHS te verminderen en je tolerantie te verhogen.  

Daarnaast breng je de toxinen in beeld en werk je aan je gezondheid. Maar alles op zijn tijd. Voor de een is het goed en voldoende om de volgens de bovenstaande lijst te leven, voor de ander is er meer nodig en speelt ontgiften ook een belangrijke rol. 

 

Het GUPTA programma bestaat uit DVD’s en een boek. In 28 dagen kijk je de DVD’s en lees je het boek en ga je aan de gang met het programma. 

Weet je niet zeker of dit wat voor je is dan kun je ook eerst een gratis account aanmaken. 

Meer informatie over het resetten van je amygdala en je immuunsysteem vind je op de website van het GUPTA programma

Glyfosaat

Glyfosaat tast de werking van de lever aan. Je immuunsysteem is overactief door een vervuild lichaam omdat de lever niet goed meer kan ontgiften.

We weten het wel, maar we vergeten en negeren het. Er is op dit moment geen echte aandacht voor het verbannen van glyfosaat, simpelweg omdat het is wat niet zichtbaar is en je het niet proeft. We eten groenten en fruit, maar ook brood en alle andere graanproducten (dus ook die handige vegaburgers en andere vleesvervangers)  van de gewone groenteboer en supermarkt en krijgen zo dagelijks ons portie glyfosaat binnen.

Glyfosaat tast de ontgifting van je lichaam aan, niet zo gek dat je immuunsysteem op hol slaat en je mestcellen op van alles en nog wat reageren. Heb je MCAS en histamine problemen, heb je één of meerdere auto-immuunziekten, lees dan hier wat glyfosaat met je doet. 

Ik moet eerlijk zijn, ik was er ook wat laks in. Biologische groenten zijn niet goedkoop en dus ging ik regelmatig naar de supermarkt of groenteboer in plaats van vier kilometer te fietsen naar de dichtstbijzijnde biologische groente afdeling in de natuurvoedingswinkel.

Ik waste de groenten altijd even snel. Ik heb een periode gehad dat ik wel keurig alle groenten (ik eet geen fruit) in een bad van azijn legde om de pesticiden er zoveel mogelijk uit te trekken, maar zoiets verwaterd dan toch weer met verloop van tijd. 

Maar nu ben ik weer met de neus op de feiten gedrukt. En wel door Stephanie Seneff, ze is  van huis uit een informaticus, maar is uitgebreid op onderzoek gegaan naar glyfosaat vanwege een zoon met autisme. 

Afgelopen zomer (2021) resulteerde dit in haar boek “Toxic Legacy”. Ik zag een interview van haar tijdens een Mycotoxine summit (zeg maar een online congres) waarin ze uit de doeken deed wat glyfosaat in je lichaam doet. Onderstaande tekst is een samenvatting van wat zij in haar boek uitlegt. Bereid je maar goed voor. Je zult versteld staan. Ik wist altijd wel dat glyfosaat slecht voor je was, maar hoe slecht en waarom precies, wist ik niet. Daarom wil ik de informatie graag met je delen en wil je meer weten: Koop vooral het boek! 

In het boek wordt ook een verminderde schildklierwerking besproken. Aangezien de werking van schildklierhormonen afhankelijk zijn van een goed functionerende lever en die lever vervuild kan worden door gifstoffen in het lichaam, ook uit de darmen kijken we in dit artikel wat er in de darmen en lever mis kan gaan. 

 

Mycotoxinen

We beginnen met mycotoxinen omdat 80% van de mensen met MCAS, HIT en of ernstige voedselintoleranties mycotoxinen in zich heeft waardoor het immuunsysteem volledig in de war is. Ik denk zelf dat niet alleen mensen met MCAS mycotoxinen in zich hebben, maar een groot deel van de mensheid. Zeker naarmate men steeds meer plantaardig gaat eten. 

Veel voedingsproducten bevatten sporen van mycotoxinen, dit zijn de gifstoffen die schimmels produceren. Alle producten die opgeslagen worden kunnen schimmels bevatten, zoals granen, peulvruchten, zaden, noten en vooral maïs.

Maïs is een bron van aspergillus schimmels. Deze schimmel kan het verdelgingsmiddel glyfosaat (Roundup) metaboliseren. Het ruimt het op door het op te eten. Dit is natuurlijk heel fijn. Maar de aspergillus schimmel zorgt op zijn beurt ook voor gezondheidsproblemen.

Je kunt deze schimmel opruimen met speciale kuren, maar dat lukt lang niet altijd als er nog steeds glyfosaat het lichaam binnenkomt. Eet je voeding waar bij de teelt glyfosaat is gebruikt (groenten, fruit, granen, peulvruchten) dan is het dweilen met de kraan open en houdt je de schimmel in stand. De bacteriën in de darmflora sterven af door glyfosaat, de schimmel groeit en produceert de gifstoffen.

Schimmels in planten komen steeds meer voor. Het is een groeiend probleem doordat glyfosaat de planten minder resistent voor schimmels maakt. Er zijn nu in veel planten met  veel schimmelziekten. Dus nu spuiten ze naast glyfosaat ook fungiciden op de planten, die ook weer giftig zijn. (In mijn boek Ontgiften van Oxalaat en Salicylaat kun je lezen over het bespuiten van fruit met salicylzuur, wat ook de lever belast).

 

Grote schoonmaak in de lever

De lever is het orgaan wat alle gifstoffen die we binnenkrijgen, maar ook die in ons lichaam zelf geproduceerd worden, afbreekt. Hier zetten vele soorten enzymen gifstoffen om tot organische stof die via de ontlasting of urine afgevoerd kan worden. Je hebt dus goed werkende enzymen nodig.

Glyfosaat verstoort de enzymen in de lever die o.a. glyfosaat opruimen. De belangrijkste stof in dit proces is glutathion, glutathion maakt mycotoxinen wateroplosbaar zodat ze via de urine afgevoerd kunnen worden. 

Oxidatie: Je hebt de Cyp450 enzymen, dit zijn de enzymen die in de eerste fase van de leverontgifting gifstoffen wateroplosbaar maken zodat ze afgevoerd kunnen worden. Als deze enzymen niet goed meer werken neemt een ander enzym het over, in dit geval epoxygenasen. Ze zetten de gifstoffen om in zelfs meer giftige metabolieten. Je zit dan in een neerwaartse spiraal. Ik zie bij alle cliënten die ik onderzoek op mineralen en zware metalen een zeer slechte ontgifting in de lever. Ik ben dus echt nog geen cliënten tegen gekomen waarbij de leverontgifting goed werkte.

De samenwerking van glyfosaat en de mycotoxinen veroorzaken een ernstig probleem.

Glyfosaat zorgt dus indirect voor veel giftige afvalstoffen (metabolieten) en maakt zo het immuunsysteem kapot.

 

Hoe de lever de schildklierwerking beïnvloed

Als de lever niet goed kan ontgiften heeft dit ook gevolgen voor de schildklier. Om dit te begrijpen moet je eerst weten hoe de schildklier werkt. 

Als eerst is er het TSH hormoon, dit wordt niet in de schildklier gemaakt maar in de hypothalamus. Dit hormoon vertelt de schildklier twee hormonen aan te maken: T4 en T3. 

90% van deze hormonen is de inactieve T4 en 10% is de actieve T3. 

Alleen het actieve T3 is bruikbaar voor je lichaam. Dit betekent dat die 90% T4 hormonen omgezet moeten worden in de actieve T3. Anders heeft je lichaam er niets aan.  

Om de T4 om te kunnen zetten zijn er twee enzymen nodig. Deiodinase 2 en deiodinase 3. Onthoud die twee. Die komen later in het verhaal weer terug.

Mensen met hypothyreoïdie (trage schildklier) hebben een tekort aan T4 en krijgen synthetisch T4 hormoon die door de enzymen in de lever in  voornamelijk T3 en een klein beetje RT3 omgezet wordt. 

Die RT3 wordt gebruikt om het overschot van T4 te verwijderen. 

Het is dus in eerste instantie belangrijk om voldoende TSH te hebben, al betekent het niet altijd dat  een normale TSH waarde garant staat voor voldoende T4 en T3. 

Euthyroid sick syndrome:

Dit is geen schildklierziekte maar een syndroom waarbij de enzymen Deiodinase 2 en deiodinase 3 niet goed werken. 

Bij dit syndroom zijn er normale TSH gehalten en de aandoening wordt daarom vaak over het hoofd gezien. Er wordt bij onderzoek geen abnormaal functioneren van de schildklier gevonden, ook de hypothalamus en hypofyse werken normaal. 

Toch is er abnormale functioneren van de schildklier.

Bij dit syndroom is het T4 gehalte ook normaal, maar het T3 te laag en RT3 verhoogd. 

Als deze mensen een synthetisch T4 hormoon toegediend krijgen, helpt dit dus niet, omdat de enzymen die het T4 naar T3 om moeten zetten niet werken. 

Glyfosaat zorgt voor verlaging van glutathion en zorgt voor geoxideerd glutathion

Glutathion is de belangrijkste ontgiftingsstof in de lever. Door voeding te consumeren met glyfosaat  is er vaak een tekort aan glutathion. Een andere essentiële stof is zwavel. Bij het behandelen van patiënten zet ik in op zoveel mogelijk zwavel omdat we hierdoor onze hedendaagse voeding een groot tekort aan hebben.

Om de lever en dus de schildklier te herstellen is het verhogen van glutathion essentieel en daarmee ook zwavel en zwavel bevatten aminozuren. Mensen moeten kijken naar hun dieet. Niet alleen biologisch eten, maar ook een dieet met veel zwavel en vooral dierlijke proteïnen omdat deze veel zwavel aminozuren bevatten.

Het interessante aan het hele T3-Reversed T3 activiteit in de lever is erg fascinerend omdat het teruggaat naar heparansulfaat, iets waar Stephanie Seneff al geïnteresseerd is sinds ze  bij mensen met autisme zag dat zij een tekort aan heparansulfaat in de hersenventrikels hebben. Heparansulfaat is in het hele lichaam belangrijk, maar vooral in de lever en in combinatie met T3.

En dan komt nu het enzymen deiodinases weer in beeld. Had je ze nog onthouden? 

We korten het af met Dio2 en Dio3. Ze zien eruit als ronde bolletjes.

(“He yo Dio 3, heb je vanmorgen nog wat heparansulfaat gekregen?”, zegt het brein. “Nee, shit joh”, zegt Dio3, “Ik was er klaar voor maar ik kon die cel niet in. Ik wachten, maar echt, dus ik heb me plat gemaakt en ben op die cel gaan zitten en heb ik maar al die T4 omgezet in RT3. 

“Haha, ja vet, zou ik ook doen! Moeten ze maar heparansulfaat leveren, hopelijk komt het snel binnen.” 

“Nou inderdaad, dit vertraagt de boel aanzienlijk! Haha, zitten ze met al die RT3, da’s echt niet goed.”

Als er niet genoeg heparansulfaat is kan het enzym Dio3 (deiodinase 3) de cel niet in, ze blijven op het oppervlak van de celmembraan. In plaats van ronde bolletjes worden ze nu plat en zitten ze op de verharde celmembraan. Hierdoor kunnen ze hun stoffen niet afleveren. Het membraan is stijf omdat er niet voldoende heparansulfaat is. 

De Dio3 blijft dus op de buitenkant van de cel zitten, hier pakt het alle T4 en zet het om in RT3. Zo kan T4 dus geen T3 worden. T4 moet de cel in kunnen om in T3 omgezet te kunnen worden. T3 werkt op T4 in de cel. Dio3 zet normaal gesproken in de cel T4 om in T3. 

 

Wat is heparansulfaat?

Heparine kennen veel mensen waarschijnlijk als bloedverdunner, het voorkomt dat bloed gaat stollen. Heparansulfaat is heparine gekoppeld aan sulfaat, dit is de vorm die mestcel granulen verpakt zit en wat vrijkomt bij een mestcel reactie. (*) Een logische conclusie is dus dat mensen die last hebben van trombose of andere bloedstolsel problemen (zoals na corona vaccinatie) een tekort hebben aan heparansulfaat. Dus zorg voor zwavel in je voeding!

Om heparansulfaat te kunnen gebruiken en dus goed te kunnen ontgiften moet het eerst geactiveerd worden. Daarvoor moet het gekoppeld worden. Dit koppelen gebeurt met behulp van ATP, ofwel energie, je hebt nu sulfaatdonor PAPS. PAPS zorgt dat het heparansulfaat actief wordt. Om 1 paps te maken heb je 2 ATP moleculen nodig. 

Je moet dus voldoende ATP hebben om PAPS te maken en hoe kom je daar aan? Je energiecentrales in je cellen, de mitochondriën maken deze. Dus als je mitochondriën niet goed werken, heb je niet voldoende ATP en uiteindelijke tekort aan PAPS en kun je niet goed ontgiften. 

Door het tekort aan actief heparansulfaat ontstaat er een probleem, je kunt dus niet goed ontgiften maar je kunt ook afvalstoffen die ontstaan in het lichaam zelf niet goed verwerken. 

Lysosomen zijn de afvalbergen van de cel. Ze bevatten allerlei stoffen waaronder enzymen die macromoleculen af kunnen breken. De lysosomen breken de stoffen af zodat ze door het lichaam afgevoerd kunnen worden. Voor de afbraak en de recycling van stoffen is een zure omgeving nodig. Zonder heparansulfaat is de omgeving niet zuur. Het afval wordt dan dus niet opgeruimd.

 

Help de mitochondriën!

Je hebt dus goed werkende mitochondriën nodig om dit hele proces goed te laten draaien. Hoe kom je daar aan? Of wat veroorzaakt niet goed werkende mitochondriën?

Het cirkeltje is weer rond: De T3 hormonen in de schildklier!

“I love it when things come together!”

De T3 hormonen zorgen ervoor dat de mitochondriën blijven leven en blijven vernieuwen. Je hebt dus de actieve schildklierhormonen nodig om de mitochondriën gezond te houden. Het versterkt en zorgt voor de productie van mitochondriën. T3 hormonen geven de cel veel energie.

Dan komen we nu terug bij het Euthyroid sick syndrome (ESS) waarbij er een teveel aan RT3 hormonen zijn die de T3 hormonen blokkeren. 

Er is een tekort aan T3 en daardoor een tekort aan mitochondriën en etc. etc.

Nu vraag je je wellicht af: Lisa raken we zo niet erg ver van het onderwerp glyfosaat af? Wat heeft een en ander nou nog met elkaar te maken? Maar let op: daar komt het:

Glyfosaat blokkeert de Dio3 en Dio2 enzymen. 

Dus dat hele verhaal wat ik net verteld heb, kan dus ontstaan door het gebruiken van voeding met glyfosaat!

Dio 3 en Dio2 zetten het inactieve T4 dus om in het actieve T3. Maar als die enzymen door glyfosaat geblokkeerd worden, moeten er andere oplossingen worden gezocht en dus ontstaat er veel RT3, die probeert er nog wat van te maken, maar dat kan het niet.

 

Cysteine en glutathion

Je kunt sulfaat uit voeding halen en je kunt zelf sulfaat maken. Dat doe je met behulp van cysteine een aminozuur wat voornamelijk in dierlijke voeding zit. Havermout, linzen en zonnebloempitten bevatten ook wel cysteine maar lang niet genoeg om voldoende zwavel te produceren. Zeker als je plantaardig eet, wat steeds meer mensen willen doen, is het heel belangrijk dat er voldoende glutathion is. Deze ontgiftingsstof wordt namelijk afgebroken tot cysteine. Helaas hebben veel mensen ook een glutathion tekort. Je hebt dan een groot probleem.

Als dus al deze mechanismen niet goed werken is er niet voldoende energie, en ben je dus moe en uitgeput. Je lichaam blokkeert de boel omdat er niet voldoende stoffen zijn om de processen te laten werken. 

De sleutel tot dit alles glutathion, als er voldoende glutathion is, is er voldoende cysteine en dus sulfaat.  Je hebt voldoende glutathion als je voldoende vitamine C in je lichaam hebt en daarnaast drie belangrijke aminozuren: glutamaat, cysteine en glycine. Zorg dat je voeding eet met veel van deze aminozuren. Glycine vind je in vlees (rood vlees 1,5 tot 2 mg per 100 gram) en bonen(0,5 mg per 100 g.) granen en zaden. Glutamaat moet je echt alleen in de natuurlijk vorm eten, en nooit toegevoegd in de vorm van MSG. Je vindt glutamaat vooral in dierlijke producten, zaden en noten bevatten ook redelijk wat.

De sleutel is dus voldoende glutathion. Je kunt dit ook als supplement nemen. Kies dan voor liposomale glutathion of voor s-acetyl glutathion. 

Er is ook acetyl cysteine (NAC), maar dit kan een probleem opleveren, deze moet namelijk eerst omgezet worden naar glutathion. En als daar een blokkade in zit, bijvoorbeeld door glyfosaat, werkt het niet. 

 

Glyfosaat – een glycine analoog

Glycine wordt door glyfosaat uit de aminoketenzuur gehaald. Je moet dus glycine aanvullen. Collageen gevat heel veel glycine. Ik adviseer mijn cliënten allemaal gehydrolyseerd collageen poeder te gebruiken. Mestcelactivatie ontstaat mede door slap bindweefsel en een tekort aan collageen. Je mestcellen zitten dan in een slappe pudding en kunnen door trilling degranuleren. Is je bindweefsel sterker dan zitten de mestcellen fijn verpakt. 

Door glyfosaat heb je een tekort aan glycine en dus aan collageen. Zo ontstaan er problemen in gewrichten en botten. Er is veel pijn in botten en gewrichten. Botten breken makkelijker. De botten schuiven over elkaar omdat het collageen er niet op wil hechten, de pezen zijn niet flexibel. Rugpijn, nieuwe heupen, schouderproblemen. 

Het collageen is vervuild door de glyfosaat. 

Je hebt dus glycine nodig om glutathion te produceren. Door glyfosaat ontstaat er een tekort aan glycine. Daarnaast zorgt glyfosaat ook nog eens voor een hogere productie van het GGT enzym(gamma-glutamyl transpeptidase), dit enzym breekt glutathion af in losse aminozuren waardoor het niet werkzaam is.

 

Het verband tussen sulfiet sensitiviteit en glyfosaat

Soms zijn mensen erg gevoelig sulfiet. Dit komt door glyfosaat. Het overstappen naar een volledig glyfosaat vrij voedingspatroon kan dan helpen.

Sulfiet is echt giftig. Het is reactief en veroorzaakt veel schade. Het moet in je lichaam omgezet worden naar het onschadelijke sulfaat (zwavel). 

De bacteriën in je darmen hebben veel enzymen die helpen sulfaat te produceren of die het sulfiet afbreken en omzetten in organische aminozuren. Het sulfiet is nu in een oxidatieve staat.

Het kan afgebroken worden naar waterstof zwavelgas, die heeft geen zuurstof. (H2S) of het wordt geassimileerd in zwavelhoudende aminozuren met behulp van het enzym ASR.

De E.Coli bacterien in de darmen zetten met behulp van het Assimilatory Sulfiet Reductase enzym (ASR) sulfiet om in methionine. 

Glyfosaat onderdrukt die activiteit in de E.Coli bacteriën, en zo ontstaat een tekort aan methionine. Methionine heb je nodig om cysteine te vormen, wat dan weer voor nodig is voor glutathion.

Als je dus sulfiet eet of drinkt en er is niet voldoende activiteit van het ASR enzym is er de bacterie desulfovibrio, deze produceert waterstofsulfidegas met behulp van Dissimilatory Sulfiet Reductase (DSR), dit enzym wordt niet door glyfosaat aangetast. 

Dan denk je hiep hoi, dan komt het allemaal toch nog goed. Maar je wil helemaal niet dat DSR het sulfiet omzet in waterstofsulfidegas! 

Potverdorie, waterstofsulfidegas kan je doden!

Dit gas zorgt voor een opgezette buik.

Ik heb cliënten die regelmatig een opgeblazen buik hebben zo groot als een meloen. Dat is dus een probleem met de verwerking van sulfiet en teveel waterstofsulfidegas.

Het is een interessant signalerend gas en heeft een belangrijke rol in de biologie. 

Maar als er teveel van is, is het gevaarlijk. In je lichaam krijg je niet snel een teveel om te doden maar wel een teveel wat voor grote problemen kan zorgen. 

Het is een heel licht gas en kan in je lichaam verplaatsen en naar je hersenen gaan waar het voor hersenmist zorgt.

Je produceert dus waterstofsulfidegas doordat de enzymen niet goed werken en je maakt niet voldoende methionine die je nodig hebt. 

Die bacterie desulfovibrio zit altijd in je darmen maar kan overgroeien. Teveel van deze bacterie is niet goed. 

Dan is er ook nog de Bilophila Wadsworthia bacterie, die maakt ook waterstofsulfidegas van sulfieten.

Deze twee bacteriën worden problematisch als de ASR enzymen niet werken.

Het sulfiet is toxisch, dus als de enzymen niet werken krijg je teveel sulfiet in je lichaam en daarmee oxidatieve schade.

Bij de patiënten zien we vaak een darmdysbiose en SIBO waar de bacteriën naar de dunne darm migreren. We meten SIBO door gassen in de adem te meten, methaan en waterstof.

Dit komt ook door glyfosaat. 

Sulfiet sensitiviteit, darmklachten, SIBO, kan dus allemaal door glyfosaat worden veroorzaakt.

 

Tekort aan flavoproteïne

Je wil dus van dat waterstofsulfidegas af. Dat kan. Daar zijn dus de ASR enzymen voor nodig, maar ook een eiwit wat flavoproteïne heet en wat in de darmen door je bacteriën wordt gemaakt. Deze flavoproteïnen kunnen ook ammoniak, methaan en zelfs waterstofgas oxideren en omzetten in organische stof.

Neem bijvoorbeeld het CH4 methaan molecuul. 

 1. Methaan wordt methanol
 2. Dit wordt omgezet naar formaldehyde
 3. En dit wordt weer omgezet naar  formate.

Dit zijn allemaal verschillende stappen in de oxidatie.

Bij iedere stap in dit proces heb je flavoproteïne nodig. 

En die worden onderdrukt door glyfosaat.

Flavoproteïne is een proteïne, die als co-enzym riboflavine (vitamine B2) bevat in de vorm van flavine-adenine dinucleotide of flavin mononucleotide. Dit enzym katalyseert de redoxreactie in de ademhalingsketen, waarbij het flavoproteïne in de stappen van de ademhalingsketen waterstof overdraagt in de elektronentransportketen. 

De enzymen die je nodig hebt in deze processen moeten door de darmflora worden gemaakt. Dat kunnen we niet zelf. 

 

Deuterium

Het omzetten van de waterstof bevattende gassen in organische stof is een manier om je van deuterium te ontdoen zodat de organische moleculen geen deuterium meer bevatten. Deuterium is een zwaar waterstof en het is natuurlijk. Je vindt het overal in de natuur en ons lichaam heeft geavanceerde manieren gevonden om het buiten de mitochondriën te houden. Als er teveel deuterium in de mitochondria komt, worden de mitochondriën ziek. De ATP pompen gaan kapot en er kan niet zoveel energie geproduceerd worden. En ze gaan reactieve zuurstof vrijlaten.

De mitochondriën beschadigen zichzelf hiermee, door teveel deuterium. In een gezonde reactie kunnen de mitochondriën waterstof boven deuterium kiezen.

Door glyfosaat worden kwik en pesticiden en herbiciden giftiger omdat glyfosaat de ontgifting in de lever verstoord.

Litewater is deuterium arm water.https://www.drinklitewater.com/

 

 

De oplossing! Wat moet je dan eten?

Een dieet met veel dierlijke proteïnen en vet. Boter, talg, reuzel. 

Omdat het veel zwavel bevattende aminozuren bevat en omdat het heel weinig deuterium bevat.

Laslo Boras schreef hierover (deuterium arm dieet). Hij zegt dat fruit erg giftig is omdat het veel deuterium bevat. Is fruit dan in principe nooit goed? Nee, dat is niet zo. Als we niet dagelijks overspoeld zouden worden met giftige chemische stoffen zou het geen probleem zijn. Leef je in een schone wereld, eet je alleen zelf gekweekte biologische groenten en heb je geen gezondheidsproblemen, dan is fruit geen probleem. 

Neem bijvoorbeeld alcohol, als je voldoende gezonde enzymen hebt die ethanol kunnen metaboliseren, is het zelfs een superbrandstof. Het is net als suiker, het is heel makkelijk om in energie om te zetten. Heb je die enzymen niet, of werken ze slecht, dan wordt ethanol niet gemetaboliseerd en krijg je reactieve moleculen.

Stoffen worden pas echt giftig voor het lichaam als er niet voldoende activiteit van de enzymen is. 

Formaldehyde is erg giftig en als het enzym wat het omzet in formate kapot is heb je een groot probleem. Een manier om dat te verhelpen is om veel ethanol te drinken. Want het gaat de strijd aan met het enzym wat methanol in formaldehyde omzet.

Alcoholisme kan wellicht ontstaan door de behoefte van het lichaam om zich van formaldehyde te ontdoen. (Denk daar maar eens over na. Een heel andere kijk op de dingen nietwaar.)

Zo kan het ook met onbedwingbare trek in suiker zijn, mensen weten mentaal dat ze niet zoveel suiker zouden moeten eten, maar hun lichaam blijft vragen om suiker. Want als er bijvoorbeeld candida is, ontstaat formaldehyde en ethanol helpt het afbreken. Bij candida ontstaat er ook ethanol. Waarschijnlijk als poging om formaldehyde af te breken.

Het eten van suiker, zorgt dus door de gisting voor ethanol en helpt formaldehyde te verlagen. 

En dat dus allemaal door een tekort aan activiteit van enzymen door glyfosaat!

 

Covid-19

Dr Seneff ziet ook een verband tussen Covid-19 en glyfosaat. In de landen waar nog veel glyfosaat in de landbouw wordt gebruikt zie je ook een veel hoger aantal ernstige Covid-19 zieken. Glyfosaat onderdrukt ook het aangeboren immuunsysteem.

Bij Covid-19 wordt zink, vitamine C en glutathion aanbevolen. en zoals we eerder besproken hebben zorgt glyfosaat voor een tekort aan glutathion.

Als je aangeboren immuunsysteem verzwakt is moet je met grof geschut komen. Hierdoor krijg je zware cytokine stormen, hier overlijden mensen met Covid-19 aan.

De oplossing betreft voeding is dus biologische voeding zonder glyfosaat. En let daarbij ook op alle graanproducten, peulvruchten, noten en zaden. 

Geen fruit, veel groenten en veel dierlijke eiwitten en vetten om de ontgifting te ondersteunen.

En daarmee durf ik te zeggen: 

De ware pandemie is de verzwakking van de mensheid door glyfosaat.

 

Het boek van Stephanie Seneff is uitgekomen op 1 juli 2021: Toxic Legacy

De explosieve groei van neurologische ziekten, autisme, auto-immuunziekten, 

lopen gelijk op met het gebruik van glyfosaat.

Deze website is niet overladen met advertenties. Wat voor jou als lezer natuurlijk erg prettig is. Voor de maker van deze website betekent dit dat er geen inkomsten binnenkomen voor de tijd en arbeid die in de website wordt gestoken. Daarom is het mogelijk om het werk te ondersteunen met een jaarabonnement, je krijgt dan tevens toegang tot de exclusieve uitgebreide  artikelen of je kunt een bedrag doneren. [doneren_met_mollie]

Benzoaat

Als je moet letten op histamine inname kan het verwarrend zijn om te weten wat je wel of niet kunt eten omdat iedereen anders op voedingsstoffen reageert en er zoveel verschillende stoffen zijn waar je op kunt reageren. Zo kan de één last hebben van meerdere biogene aminen of je kunt denken dat je histamine intolerantie hebt maar in feite heb je alleen last van bijvoorbeeld tyramine of van conserveermiddelen als sulfiet, natriumbenzoaat of zwavel

In dit artikel gaat het over benzoaat en de chemische vorm: natriumbenzoaat.

Ben jij zo iemand die best nog wel wat producten van de histamine arme voedingslijst kan eten en voornamelijk klachten krijgt in de mond: tintelingen, prikkelingen, opgezette lippen. Dan kan het zijn dat je gevoelig bent voor benzoaat. Als je dit eenmaal weet, scheelt dat een hoop, je kunt dan meer voedingsmiddelen eten die wel histamine bevatten, omdat histamine zelf niet het probleem is, maar het benzoaat in sommige voedingsmiddelen die zorgt voor de vrijlating van histamine. 

Alle voedingsmiddelen die bekend staan als histamine vrijmakers bevatten benzoaat. Benzoaat is een natuurlijke stof, maar ben je er gevoelig voor dan wordt er histamine vrij gelaten.

Mijn theorie is op waarom je een histamine reactie krijgt op benzoaat is als volgt:

Benzoaat werkt als natuurlijk conserveermiddel, het verhindert de groei of doodt microben en schimmels. Waar je op reageert is de manier waarop benzoaat dat doet: het fermenteren van glucose(suiker). Het fermenteren zou dan de oorzaak kunnen zijn.  Hierdoor zouden er bacteriën kunnen groeien die histamine verhogen.

De reactie die je hebt is direct, in je mond, je voelt prikkelingen. De mestcellen worden geactiveerd en laten histamine vrij. Bij het mestcelactivatie syndroom (MCAS) zie je dan ook het Burning Mouth Syndroom. Een brandend gevoel in je mond en pijn je tanden.

De volgende producten bevatten benzoaat:

 • Steenvruchten: Appels, abrikozen, kersen, perziken, nectarines, pruimen. 
 • Bessen: aardbeien, cranberries, frambozen (veel!)
 • Citrusvruchten: grapefruit, navelsinaasappels.
 • Gedroogd fruit
 • Avocado
 • Donkere bladgroenten als spinazie en rucola, tomaten, pompoen
 • Honing
 • Kruidnagel, salie, kaneel, nootmuskaat en allspice.
 • Aloe vera
 • Yoghurt

Benzoaat als conserveermiddel

Naast de natuurlijke vorm in voeding wordt de kunstmatige natriumbenzoaat (benzoezuur) aan zure producten toegevoegd als conserveermiddel. Dit wordt gedaan omdat benzoaat alleen werkt in een zure omgeving. Kunstmatige benzoaat wordt toegevoegd aan tandpasta, shampoo, make-up en medicijnen om te voorkomen dat er microben groeien waardoor de houdbaarheid langer is.

Daarom moet je ook de onderstaande lijst vermijden:

 • Vruchtensap
 • Frisdrank, vooral oranje frisdranken
 • Bier
 • Fruit jam, marmelade
 • Fruit vulling voor taarten
 • Pickles en sauzen
 • Yoghurt met fruit of met een smaakje
 • Gemarineerde vis: haring, makreel
 • Azijn 
 • Chinese sauzen
 • Saucijzen
 • Garnalen en andere schaaldieren
 • Blauwe kazen: gorgonzola, danish blue, e.a.
 • Chocola, chocolademelk

Niet alle producten op deze lijst zullen benzoaat bevatten, controleer altijd het label. Natriumbenzoaat is een e-nummer. Als er op het etiket staat: “vrij van conserveermiddelen” kun je het gebruiken, zo niet: vermijden.

Let op de volgende E-nummers: E210 t/m E219.

.

.

Diepgaandere informatie

Benzoëzuur en benzoaat

Benzoëzuur en benzoaat zijn veel gebruikte additieven in voeding, drank en andere producten. Het zijn chemicaliën die bacteriën en schimmels doden en kunnen fungeren als conserveermiddel. 

In het algemeen worden deze chemicaliën als veilig beschouwd mits ze in kleine hoeveelheden worden gebruikt, maar er zijn een aantal situaties waarin ze wel schadelijk kunnen zijn

Benzoëzuur maakte men eerst van het hars van Styrax genus bomen. De geur van het hars doet denken aan vanille en wordt ook wel ‘Benzoine gom’ genoemd. tegenwoordig wordt benzoëzuur echter gemaakt van andere chemicaliën in plaats van de natuurlijke benzoine gom. Benzoaat wordt gemaakt van benzoëzuur en wordt vooral toegepast als conserveermiddel in voeding. 

Sommige mensen ontwikkelen allergie-achtige klachten als ze met natriumbenzoaat in aanraking komen. Als de chemische stof met vitamine C wordt gemengd kan er een benzeen worden geproduceerd, dit gebeurt soms in sommige dranken. Benzeen is kankerverwekkend, desondanks wordt het nog heel veel in de voedingsindustrie gebruikt als conserveermiddelen. Veel kinderen met hyperactiviteit of ADHD symptomen zijn gevoelig voor benzoaat. Als alle E-nummers worden weggelaten, zie je vaak al een grote verbetering.

Pure benzoëzuur is een kleurloos wit hars en is wateroplosbaar. Natriumbenzoaat is qua structuur  verwant aan benzoëzuur maar lost makkelijker op in water dan benzoëzuur. Daarom wordt het vaker gebruikt als conserveermiddel. Het doodt ook beter bacteriën. Natriumbenzoaat wordt in de maag in zuur omgezet en in de dunne darm door darmslijmvlies opgenomen in het lichaam.

De ADH is max. 5 mg. 

Benzoïne gom

Benzoine gom, benzoine hars, ‘kemenyan’ zijn verschillende benamingen voor de plant rijk is aan het natuurlijke benzoëzuur. Er zijn twee soorten commercieel verkrijgbaar: Siam benzoin en Sumatra benzoin. Siam benzoin wordt voornamelijk gebruikt in de parfumindustrie en Sumatra benzoin in natuurlijke gezondheidszorg.

Siam benzoin komt van de bast van de Styrax tonkinensis boom in Vietnam, Cambodia, Laos en Thailand. Sumatra benzoin komt van de  Styrax benzoin boom uit Sumatra. Er wordt een snee in de bast gemaakt waardoor het gele of rood-bruine hars uit de bast loopt. Dit wordt een hard klompje.

Benzoïnetinctuur

Het benzoïne gom wordt opgelost in alcohol om er tinctuur van te maken. Zo is het makkelijk toepasbaar in voedingsmiddelen en producten. 

Compound Benzoin Tincture (CBT) is een kleverige vloeistof wat op de huid aangebracht wordt om medisch tape en verband beter te laten kleven. Het wordt soms gebruikt op huid waar veel beweging in zit, zoals bij gewrichten omdat het het risico op de vorming van blaren of zweren verlaagt. 3M-Steristrip is zo’n verband met dit middel. Als je een rode huid krijgt door het gebruik van dergelijke verbandmiddelen, dan weet je nu waarom. Stop er dan ook direct mee.

Bij kroep en laryngitis (ontsteking van strottenhoofd en stembanden) wordt soms geadviseerd CBT met  stoom te inhaleren. Wees voorzichtig met dit product omdat het de ademhaling kan irriteren maar ook het spijsverteringskanaal.

Benzoe etherische olie

Wordt verkocht als middel om ontstekingen en wonden te helen.

E-sigaretten

Ook e-sigaretten bevatten benzeen, zij het wel behoorlijk wat minder dan in een tabaksigaret. Uit onderzoek bleek dat de hoeveelheid benzeen afhankelijk is van het merk, een EVOD e-sigaret bevat hoeveelheden die te hoog zijn voor de veiligheid en de Subtank Nano zit in de veilige marge met slechts een heel klein beetje. JUUL kwam het beste uit de test met geen waargenomen benzeen. JUUL is nog niet in Nederland verkrijgbaar, wel in Duitsland.(zie hier het onderzoek)

Irritant Benzoëzuur

Zoals bij de meeste chemicalien en die giftige eigenschappen zijn de gevolgen van benzoezuur afhankelijk van de concentratie. Bij een lage concentratie zoals in planten en voeding is het niet gevaarlijk voor de meest mensen. Als je het eet wordt het in het darmslijmvlies opgenomen en uiteindelijke geconverteerd naar hippuurzuur wat via de urine weer wordt uitgescheiden.

Bij hoge concentraties irriteert  benzoezuur de ogen, longen en het spijsverteringskanaal (van mond tot kont). De meeste mensen worden niet aan hoge concentraties blootgesteld, maar als je met het pure spul werkt of geconcentreerde mengsels, dan moet je heel voorzichtig zijn. Benzoezuur kan door de huid heen dringen en kan ook via ademhaling je lichaam binnen komen.

Benzeen Productie

Als natriumbenzoaat reageert met ascorbinezuur vitamine C, waarbij hitte, licht, metaalionen aanwezig zijn, wordt er benzeen gevormd. Een kankerverwekkende vorm. 

Benzoin information van WebMD

Benzoic acid and sodium benzoate safety van de World Health Organization

Benzene in beverages report van de  FDA (Food and Drug Administration)

Benzene in soft drinks van Health Canada

https://caloriebee.com/nutrition/Effects-of-Benzoic-Acid-and-Benzoates-in-Food-and-Medicines

Wat zijn mycotoxinen

Mycotoxines zijn giftige stoffen die van nature voorkomen in specifieke soorten schimmels.  Schimmels kunnen onder natte en warme omstandigheden bijna overal groeien. Dit betekent dat ze kunnen koloniseren op behang, plafondtegels, glasvezelisolatie en elders in huis. Mycotoxinen of schimmel metabolieten besmetten vaak gebouwen, voertuigen en sommige voedingsmiddelen.

Ze kunnen op voedingsmiddelen, zoals granen, brood, noten, gedroogd fruit en kruiden groeien. Schimmelgroei en myco-toxiciteit kunnen voorkomen in voedsel voor of na het oogsten of tijdens opslag. Als je bepaalde levensmiddelen op een warme, vochtige of vochtige plaats laat staan, kan dit het risico op schimmel vergroten.

Het is belangrijk om te weten dat mycotoxinen chemisch stabiel zijn en voedselverwerking kunnen overleven. Dit betekent dat je mogelijk niet beschermd bent tegen mycotoxinen bij het kopen of eten van bewerkte of verpakte voedingsmiddelen (1, 2) .

De  drie meest voorkomende soorten mycotoxinen zijn:

 • aflatoxine
 • ochratoxine
 • trichothecene

Schimmel groeit onder de volgende condities

Vocht
Schimmel heeft vocht nodig om te groeien. Een product moet voor langere tijd vochtig zijn om te kunnen groeien.

Schimmelsporen
Je kunt ze niet zien, maar ze zijn er wel. Schimmels maken sporen. Ze komen meestal van buiten naar binnenshuis.

Zuurstof
Ook schimmels hebben zuurstof nodig om te groeien en reproduceren

Weinig zonlicht
Schimmels houdt van gure donkere plekken, zo blijft het lekker vochtig.

Voedingsbronnen
Organische materialen in het huis vindt schimmel heerlijk!

Temperatuur
In onze huizen is het vaak 20 graden Celsius of warmer en laat dat nou precies de temperatuur zijn waar schimmels ook zo van houden.

Hoe Mycotoxinen ons immuunsysteem beïnvloeden

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kunnen mycotoxinen acute symptomen van ernstige ziekte veroorzaken na consumptie van besmette voedingsmiddelen. Ze waarschuwen ook dat mycotoxinen, vooral in voedingsmiddelen, in verband zijn gebracht met ernstige gezondheidsproblemen op lange termijn, waaronder immuundeficiëntie en kanker 

Ochratoxine A wordt geproduceerd door Penicillium en Aspergillus. Het is een veel voorkomende mycotoxine die kan worden aangetroffen in besmet voedsel, inclusief droge wijnstokken, wijn, druivensap, koffie, granen, zoethout en kruiden. Het kan leiden tot negatieve effecten op uw immuunsysteem, nieren en foetale ontwikkeling.

Pautine is een ander mycotoxine dat wordt geproduceerd door Penicillium en Aspergillus en Byssochlamys. Het kan worden gevonden in granen, rottende appels en appel producten, beschimmeld fruit en andere voedingsmiddelen. Het kan toxische en schadelijke effecten hebben op uw immuunsysteem, lever, nieren en milt. Het kan leiden tot misselijkheid, braken en gastro-intestinale problemen 

Fusarium is een schimmel die wordt aangetroffen in de aarde, in groenten en in fruit en kan leiden tot de vorming van schimmeltoxines. Het kan leiden tot onderdrukking van het immuunsysteem, darmproblemen en slokdarmkanker.

Mycotoxinen zijn bijzonder gevaarlijk voor mensen met een verzwakt immuunsysteem door een ziekte of medicamenteuze behandeling. Omdat hun immuunsysteem al is aangetast, hebben ze meer kans om infecties en symptomen in hun huid , ogen, longen en andere organen te ontwikkelen.

Blootstelling aan schimmel kan leiden tot allergie voor mycotoxine, gevoeligheid of een verscheidenheid aan ongewenste symptomen. Mensen die gevoelig of allergisch zijn voor mycotoxinen kunnen allergische reacties ervaren bij het inademen van schimmels of schimmelsporen.

Symptomen van mycotoxine-allergie kunnen zijn:

 • loopneus
 • niezen
 • verstopte neus
 • waterige ogen
 • jeuk
 • huiduitslag

Mycotoxinen kunnen ook leiden tot astma-aanvallen en soortgelijke symptomen die leiden tot:

 • piepende ademhaling
 • beklemming op de borst
 • kortademigheid
 • sommige mensen kunnen na blootstelling aan schimmel ademhalingsinfecties of longontsteking ontwikkelen. Hoewel dit ongewoon is, is het belangrijk om in gedachten te houden.

Mycotoxinen kunnen ook leiden tot:

 • Vermoeidheid
 • Slapeloosheid
 • Droge huid
 • Haaruitval
 • Wazig zien
 • Lek darm syndroom
 • Chronische pijn
 • Onverklaarbare gewichtstoename of gewichtsverlies
 • Hormonale problemen
 • Doof gevoel
 • Insuline-resistentie
 • Darmproblemen, zoals misselijkheid, diarree en buikkrampen
 • Prikkelbare darm syndroom (IBS)
 • Chemische gevoeligheid
 • Wazig zien
 • fibromyalgie
 • Gedragsveranderingen
 • Emotionele veranderingen
 • mycotoxines, Mycotoxins: wat zijn ze, testen en hoe te ontgiften

Voedingsmiddelen met de meeste mycotoxinen

Een van de meest voorkomende, maar soms onverwachte manieren om mycotoxinen tegen te komen, is via voedsel. Hier is een lijst met voedingsmiddelen die de meeste mycotoxinen bevatten:

 • Alcoholische dranken
 • Tarwe
 • Gerst
 • Rogge
 • Suikerstok
 • Suikerbieten
 • Maïs
 • Sorghum
 • Pinda
 • Harde kazen
 • Sojaproducten

Testen op blootstelling aan mycotoxinen

Als je symptomen van blootstelling aan mycotoxinen opmerkt of je vermoedt dat je bent blootgesteld aan mycotoxinen, is het een goed idee om je te laten testen om de juiste behandeling te vinden en je symptomen voor eens en voor altijd op te lossen. Een goed onderzoek is de GPL-Mycotox test, deze wordt in de Verenigde staten uitgevoerd door Great Plains Laboratory, de prijs varieert van $330 -$399 en onderzoekt op 15 soorten schimmels.

Deze Mycotoxin-test kijkt naar alle GPL-Mycotox-markers, inclusief Aflatoxin M1 (AFM1), Ochratoxin A (OTA), Sterigmatocystin (STG), Roridin E, Verrucarin A, Enniatin B1, Zearalenone (ZEA). Het test ook op schimmels, zoals Aspergillus, Penicillium, Stachybotrys en Fusarium. Je kunt meer over deze markeringen leren in dit bericht .

De test is uiterst eenvoudig. Het enige dat je nodig hebt, is 10 ml ochtendurine vóór eten of drinken. Tenzij je deze test niet in combinatie met andere urinetests uitvoert, raad ik je aan om 12 uur te vasten voordat je gaat testen om de uitscheiding van mycotoxinen uit het vetweefsel te verhogen.

Een andere manier om te kijken of je uberhaupt last hebt van mycotoxinen of andere biotoxinen is deze lijst met symptomen, download hier de Biotoxine test van Dr. Shoemaker.

Wil je weten of ik je kan helpen? Bel dan tussen 10 en 12 uur voor een gratis kennismakingsgesprek van maximaal 15 minuten: 0613426644 of mail naar info@histamine-intolerantie.nl

Vond je dit artikel nuttig? Deel het dan gerust.

Breng je exposoom in beeld

WAT??

-Je exposoom.

Exposoom zijn alle externe factoren die invloed hebben op je gezondheid. 

Door je exposoom in beeld te brengen krijg je een beter beeld welke factoren jouw gezondheid beïnvloeden. Als je een aandoening of ziekte hebt die maar niet op wil lossen kun je kijken of je genen de oorzaak zijn van je aandoening. Dit zal bij ⅓ van de ziekten dan ook een oorzaak blijken. Bij ⅔ van alle ziekten zijn echter de externe factoren de oorzaak, je kunt deze onderzoeken. Er wordt dan gekeken naar epigenetica en andere externe factoren.

Wat betekent exposoom?

Het woord exposoom komt van het woord expose (blootstellen) en het woord genoom (de verzameling van onze genen. Door blootstelling aan verschillende factoren zullen je genen beïnvloed worden. Dr. Ben Lynch schreef hier uitgebreid over in zijn boek Dirty Genes, waarin de meest voorkomende vervuilde genen beschreven worden en hoe je deze weer schoonmaakt. Dit beïnvloeden van de genen heet epigenetica.

Je kunt je genen vervuilen waardoor ze niet goed werken, en je kunt ze dus ook weer herstellen. 

Als je je exposoom in beeld brengt, kun je zien op welke punten je aan je genen en dus ook aan je gezondheid kunt werken zodat je ziekte bij de bron aan kunt pakken.

Hoe breng je je exposoom in beeld?

Omdat het een vrij nieuw manier is om je gezondheid op deze manier te analyseren zijn er nog geen protocollen voor.  Prof. dr. ir. Roel Vermeulen, hoogleraar milieu epidemiologie en exposoom analyse, doet onderzoek naar de samenhang tussen deze factoren en ziekten. Met gebruik van apps op je smartphone en  sensors geplaatst op diverse plaatsen in Nederland, die informatie geven over geluid, licht- en luchtverontreiniging op verschillende tijden, kan er in kaart worden gebracht welke factoren een grote invloed hebben. 

Er is nog veel onderzoek te doen voordat er een officieel exposoom protocol geschreven zal zijn en in gebruik zal worden genomen.

Ondertussen kun je zelf aan de slag en kijken wat de invloed is van de volgende factoren:

 • Voeding
 • Stress
 • Stoffen, straling en deeltjes
 • Bacteriën in de darmen
 • Inactiviteit
 • Combinatiefactoren

Voetafdrukken interpreteren

Met genoemde biologische informatie kunnen mechanismen, waardoor de ziekte ontstaat, worden ontrafeld. Wanneer een gen wordt uitgeschakeld, wordt er in onze lichaamscellen een eiwit minder of juist meer geproduceerd. Hierdoor kunnen processen verstoord worden, met ziekte als gevolg. Bovendien kunnen bij bepaalde ziektebeelden aan- en uitgeschakelde genen opgespoord worden. Roken laat bijvoorbeeld zogenaamde voetafdrukken na: op basis van epigenetische profielen kan worden bepaald of iemand gerookt heeft, omdat het tot langdurig zichtbare, specifieke patronen leidt.

Uitdagingen

Combinatiefactoren die elkaar op positieve of negatieve wijze beïnvloeden, maken het geheel ingewikkeld. Soms kan het totaal groter uitpakken dan de som der delen doet vermoeden. Daarbij zijn er de zaken waarvan men niet weet dat men ze niet weet én er zijn gebieden waarop de techniek nog niet ver genoeg is. Bovendien heeft blootstelling in veel gevallen geen direct effect. Dat alles maakt het onderzoek er niet gemakkelijker op. Er moet vaak langere tijd gemeten worden voor adequate resultaten. Daar komt bij dat de levensfase waarin de blootstelling plaatsvindt, vaak een belangrijke factor is. Kleine kinderen en senioren zijn over het algemeen gevoeliger voor bepaalde invloeden.

Bronnen

G.W. Miller en D.P. Jones: The nature of nurture. Refining the definition of the exposome, Toxicological Sciences (januari 2014) 

Yu C, Tang H, Guo Y, Bian Z, Yang L, Chen Y, et al. Hot Tea Consumption and Its Interactions With Alcohol and Tobacco Use on the Risk for Esophageal Cancer: A Population-Based Cohort Study. Ann Intern Med. ;168:489–497. doi: 10.7326/M17-2000

https://www.bonusan.com/nl/nieuws/het-gat-tussen-genen-en-gezondheid/

Straling:https://www.antennebureau.nl/plaatsing-antennes/locaties-antennes-in-nederland