Home » genoom

Tag: genoom

image_pdfimage_print

Breng je exposoom in beeld

WAT??

-Je exposoom.

Exposoom zijn alle externe factoren die invloed hebben op je gezondheid. 

Door je exposoom in beeld te brengen krijg je een beter beeld welke factoren jouw gezondheid beïnvloeden. Als je een aandoening of ziekte hebt die maar niet op wil lossen kun je kijken of je genen de oorzaak zijn van je aandoening. Dit zal bij ⅓ van de ziekten dan ook een oorzaak blijken. Bij ⅔ van alle ziekten zijn echter de externe factoren de oorzaak, je kunt deze onderzoeken. Er wordt dan gekeken naar epigenetica en andere externe factoren.

Wat betekent exposoom?

Het woord exposoom komt van het woord expose (blootstellen) en het woord genoom (de verzameling van onze genen. Door blootstelling aan verschillende factoren zullen je genen beïnvloed worden. Dr. Ben Lynch schreef hier uitgebreid over in zijn boek Dirty Genes, waarin de meest voorkomende vervuilde genen beschreven worden en hoe je deze weer schoonmaakt. Dit beïnvloeden van de genen heet epigenetica.

Je kunt je genen vervuilen waardoor ze niet goed werken, en je kunt ze dus ook weer herstellen. 

Als je je exposoom in beeld brengt, kun je zien op welke punten je aan je genen en dus ook aan je gezondheid kunt werken zodat je ziekte bij de bron aan kunt pakken.

Hoe breng je je exposoom in beeld?

Omdat het een vrij nieuw manier is om je gezondheid op deze manier te analyseren zijn er nog geen protocollen voor.  Prof. dr. ir. Roel Vermeulen, hoogleraar milieu epidemiologie en exposoom analyse, doet onderzoek naar de samenhang tussen deze factoren en ziekten. Met gebruik van apps op je smartphone en  sensors geplaatst op diverse plaatsen in Nederland, die informatie geven over geluid, licht- en luchtverontreiniging op verschillende tijden, kan er in kaart worden gebracht welke factoren een grote invloed hebben. 

Er is nog veel onderzoek te doen voordat er een officieel exposoom protocol geschreven zal zijn en in gebruik zal worden genomen.

Ondertussen kun je zelf aan de slag en kijken wat de invloed is van de volgende factoren:

  • Voeding
  • Stress
  • Stoffen, straling en deeltjes
  • Bacteriën in de darmen
  • Inactiviteit
  • Combinatiefactoren

Meer informatie over histamine intolerantie en het mestcel activatie syndroom (MCAS) vind je in de kennisbank, cursussen, e-boeken en het MCAS balansprogramma op mestcelactivatiesyndroom.nl

Voetafdrukken interpreteren

Met genoemde biologische informatie kunnen mechanismen, waardoor de ziekte ontstaat, worden ontrafeld. Wanneer een gen wordt uitgeschakeld, wordt er in onze lichaamscellen een eiwit minder of juist meer geproduceerd. Hierdoor kunnen processen verstoord worden, met ziekte als gevolg. Bovendien kunnen bij bepaalde ziektebeelden aan- en uitgeschakelde genen opgespoord worden. Roken laat bijvoorbeeld zogenaamde voetafdrukken na: op basis van epigenetische profielen kan worden bepaald of iemand gerookt heeft, omdat het tot langdurig zichtbare, specifieke patronen leidt.

Uitdagingen

Combinatiefactoren die elkaar op positieve of negatieve wijze beïnvloeden, maken het geheel ingewikkeld. Soms kan het totaal groter uitpakken dan de som der delen doet vermoeden. Daarbij zijn er de zaken waarvan men niet weet dat men ze niet weet én er zijn gebieden waarop de techniek nog niet ver genoeg is. Bovendien heeft blootstelling in veel gevallen geen direct effect. Dat alles maakt het onderzoek er niet gemakkelijker op. Er moet vaak langere tijd gemeten worden voor adequate resultaten. Daar komt bij dat de levensfase waarin de blootstelling plaatsvindt, vaak een belangrijke factor is. Kleine kinderen en senioren zijn over het algemeen gevoeliger voor bepaalde invloeden.

Meer informatie over histamine intolerantie en het mestcel activatie syndroom (MCAS) vind je in de kennisbank, cursussen, e-boeken en het MCAS balansprogramma op mestcelactivatiesyndroom.nl

Bronnen

G.W. Miller en D.P. Jones: The nature of nurture. Refining the definition of the exposome, Toxicological Sciences (januari 2014) 

Yu C, Tang H, Guo Y, Bian Z, Yang L, Chen Y, et al. Hot Tea Consumption and Its Interactions With Alcohol and Tobacco Use on the Risk for Esophageal Cancer: A Population-Based Cohort Study. Ann Intern Med. ;168:489–497. doi: 10.7326/M17-2000

https://www.bonusan.com/nl/nieuws/het-gat-tussen-genen-en-gezondheid/

Straling:https://www.antennebureau.nl/plaatsing-antennes/locaties-antennes-in-nederland